Język polski - Gimnazjum nr 1 w Brodnicy
Strona Główna | Zadania powtórzeniowe | Kontakt |
Nawigacja
Strona Główna
Konkurs polonistyczny
Zadania powtórzeniowe
Podstawa programowa
Egzamin gimnazjalny

Kontakt
Przydatne linki
Rada Języka Polskiego
Słownik ortograficzny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Strona naszej szkoły
  FONETYKA

GŁOSKA A LITERA

Głoski to najmniejsze słyszalne dźwięki mowy, np.: c, sz [š], ź, dź.
Litery to graficzne oznaczenia głosek. Jedna głoska może być oznaczona za pomocą jednej, dwóch lub trzech liter, np. wyraz morze składa się z 5 liter (m, o, r, z, e) i 4 głosek [m, o, rz, e].

Uwaga!
Litera u może służyć do oznaczenia głoski [u] (np. w wyrazie ulica) lub głoski [ł] (np. w wyrazie auto).
Litera i może służyć do oznaczenia głoski [i] (np. w wyrazie kino [k'-i-n-o]), głoski [j] (np. w wyrazie geografii [g-o-e-g-r-a-f'-j-i]) lub jedynie do oznaczenia miękkości spółgłoski - gdy po literze i następuje samogłoska (np. w wyrazie miasto [m'-a-s-t-o]).

TYPY GŁOSEK

Samogłoski
Spółgłoski
a, ą, e, ę, i, y, o, u (ó)
pozostałe głoski, np.: z, f, g, dź, rz, z, r


Głoski dźwięczne
Głoski bezdźwięczne
Przy ich wymawianiu drgają wiązadła głosowe.
Do głosek dźwięcznych zaliczamy wszystkie samogłoski oraz niektóre spółgłoski, np.: b, g, ż, w, d, l, m, r.
Przy ich wymawianiu wiązadła głosowe nie drgają.
Do głosek bezdźwięcznych zaliczamy niektóre spółgłoski, np.: f, t, k, s, c, sz.


Głoski ustne
Głoski nosowe
Przy ich wymawianiu powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną.
Przy ich wymawianiu powietrze wydobywa się przez jamę ustna i nosową.
Wszystkie głoski nosowe to:
ą, ę, m, m', n, n'.
Pozostałe głoski są ustne.


Spółgłoski miękkie
Spółgłoski twarde
Przy ich wymawianiu środkowa część języka unosi się ku podniebieniu.
Zmiękczenie zapisane może być przy pomocy kreseczki nad literą (ź, ś, ć, ń, dź) lub litery i umieszczonej bezpośrednio po spółgłosce (np. si, ci, mi, ki, li).
pozostałe spółgłoski


Nauka o języku
Części mowy
Części zdania
Fonetyka
Wypowiedzenia złożone
Związki frazeologiczne
Związki składniowe
Ortografia
bym, byś, by...
ch, h
-ji, -ii, -i
ó, u
partykuła nie
rz, ż, sz
użycie łącznika
wielka i mała litera
Teoria literatury
Rodzaje i gatunki
Środki stylistyczne
Formy wypowiedzi
W przygotowaniu
Copyright © OB 2009-2017

255444 Unikalnych wizyt | Engine: PHP-Fusion v6.01.6 | Coffee Time Theme by Gry Online

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie